De Backoffice van de TechniekBalie
Copyright 2014 - TechniekBalie - Alle rechten voorbehouden.
 
TechniekBalie en de "back-office"-partner.
Wij hebben ons gespecialiseerd in het bemiddelen van (tijdelijk) personeel,  in het vinden van de juiste match tussen bedrijven en kandidaten. Daarom hebben wij er bewust voor gekozen alle aanverwante activiteiten uit te besteden aan een daarin gespecialiseerde partner. Alle contracten en betalingen worden via dit servicebureau afgehandeld. Zij verzorgen de gehele back-office van de TechniekBalie.

ABU lidmaatschap en NEN-normering
De backofficepartner, welke ook juridisch wergevers is,  is lid van de branchorganisatie ABU en gecertificeerd volgens de NEN-norm 4400-1. Alle contracten worden volgens ABU-richtlijnen opgesteld.

CAO voor uitzendkrachten
Op alle uitzendcontracten is volgens gemaakte afspraken de CAO voor uitzendkrachten van de branchorganisatie ABU van toepassing.