Doelgerichte Werkgerichte Persoonllijkheids Analyse                                                                                   FEITEN
Copyright 2014 - TechniekBalie - Alle rechten voorbehouden.
 
Meer informatie ? Mail ons of bel 0165-201038
De Doelgerichte Werkgerichte Persoonlijkheids Analyse (DWPA) is een complete analyse   
die zowel bij selectie als advies inzetbaar is.
De DWPA  is ontwikkeld op basis van behoefte van assessmentpsychologen. Dat resulteert in een
aantal belangrijke verbeteringen voor het HR werkveld.
We analyseren belangrijke factoren voor het kenschetsen van iemands werkaanpak en prestatie.
De DWPA maakt onderscheid tussen twee factoren, namelijk Gedrevenheid en Structuur. Daarmee
kunt u onderscheid maken tussen de precieze kant en de gewetensvolle of gedreven kant. Dat is
belangrijk, omdat deze schalen een goede voorspeller voor succesvol functioneren zijn.
Maar per functie kunt u hiermee andere accenten leggen. Zo zijn veel accountmanagers wel
gedreven, maar niet altijd precies. Het gaat hen om de grote lijnen. Voor andere functies is juist de
structuur kant en oog voor detail veel belangrijker, zoals bij Controllers.
Daarnaast zijn er nog enkele verschillen met traditionele analyses die de DWPA bij uitstek geschikt
maken voor een assessmentprogramma. Zo is Invloed een eigen factor geworden, met subschalen
als Dominantie, Status, Competitie en Zelfvertoon.
De DWPA wordt online afgenomen bij de kandidaat thuis, bij u op kantoor of bij ons op kantoor.
Er volgt altijd een persoonlijk onderhoud met onze wervingspsycholoog in Roosendaal (of inhouse)
zodat we het plaatje voor u compleet kunnen maken. Na afronding ontvangt u een complete
rapportage van de DWPA en de persoonlijke bevindingen van de wervingspsycholoog
Het tarief voor de complete DWPA inclusief gesprek met onze wervingspsycholoog:
€ 370,00 ex btw
Zie hier een voorbeeld van de DWPA zonder persoonlijke aanvulling van de psycholoog