Werving en Selectie (onderzoek voor bestaand of toekomstig personeel)
Copyright 2014 - TechniekBalie - Alle rechten voorbehouden.
 
Assessments en meer.
Meer informatie ? Mail ons of bel 0621 504 930
Werving & Selectie
Veel ondernemers willen in ieder geval een 'klik' hebben met de kandidaat.
Dat is natuurlijk prima, maar praktijkvoorbeelden laten zien dat de persoon in kwestie u na een jaar € 50.000 heeft gekost (Praktijkvoorbeeld:Accountmanager- Salaris, onkosten, lease-auto, brandstof, mobiel abonnement, prive belkosten, en GEEN omzet !) en u blijft met een kater achter. Zowel financieel als mentaal.

Onze Werving & Selectie gaat verder !

Cyclus:

-Gesprek met u m.b.t. het functieprofiel en uw onderneming.
-Wervingsplan (advertenties, vacaturebanken, etc)
-Adverteren en Selecteren
-Gedrags-Analyse kandidaat + rapportage
-Aanbieden kandidaat
-Bij vervolg eventueel Psychologisch Onderzoek
-Bij OK=Starten

Onze tarieven & mogelijkheden zijn zeer concurrend!

De Gedrags-Analyse is in de procedure inbegrepen.
(Rapport 19 pagina's wordt met u besproken)

De inhoud van een eventueel psychologisch onderzoek wordt eerst met u besproken.
U kunt laten onderzoeken op diverse factoren en competenties, zoals:

-Salescompetenties
-Stressfactoren
-Integriteit
-Managementkwaliteiten
-Communicatiestijlen
-Denkstijlen
-Capaciteiten-assessments
-Talent-assessment
-Extraversie
-Altruïsme
-Openheid
-Consciensieusheid
-NeurotisicmeDe Doelgerichte Werkgerichte
Persoonlijkheids Analyse
(DWPA) is een complete analyse
die zowel bij selectie als advies
inzetbaar is. We analyseren
belangrijke factoren voor het
kenschetsen van iemands
werkaanpak en prestatie
De CIA geeft inzicht in het
communicatie DNA; welke stijlen
ben je geneigd in te zetten? Dat
geeft een gedegen beeld van je
communicatieve stijl.
Bij de Team Bijdragen Analyse wordt een mapping gemaakt van persoonlijkheid naar de teamrol. Hiermee is te voorspellen welke teamrol men in gaat vullen, op basis van de persoonlijkheid.